Ouders

Wij vinden een goede samenwerking met ouders belangrijk. Leerlingen hebben baat bij een goede relatie tussen hun ouders en de school. Samenhang in de opvoeding thuis en op school is daarbij erg belangrijk. Vaak heeft dat een positief effect op de schoolprestaties. Wat verwachten we van ouders en wat kunnen de ouders van de school verwachten? Door het uitspreken van verwachtingen is het voor iedereen helder wie welke verantwoordelijkheden heeft. Ouders en school kunnen elkaar er op aanspreken. Voor meer informatie over de medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR) zie rechterkolom.

Oudersteunpunt: voor al uw vragen over passend onderwijs in Amsterdam-Diemen

Heeft u vragen over het onderwijs van uw kind? Stel deze vooral binnen onze school. Wilt u liever onafhankelijke informatie of advies? Neem dan contact op met het Oudersteunpunt passend onderwijs Amsterdam-Diemen. Medewerkers van het Oudersteunpunt denken graag met u mee, bijvoorbeeld over:

  • de ondersteuning die er voor uw kind op school mogelijk is
  • hoe u en uw kind een goede school kunnen kiezen, ook als uw kind extra hulp nodig heeft
  • welke scholen voor speciaal (basis)onderwijs er zijn
  • lastige situaties op school

 

U kunt het Oudersteunpunt bellen, mailen een appje sturen, of u kunt terecht bij de spreekuren van het oudersteunpunt/OCO in de stad.

Website:              www.oudersteunpunt020.nl

Telefoon:             020-3306320

WhatsApp:          06-16004600

E-mail:                info@oudersteunpunt020.nl