Ouders

Wij vinden het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij het onderwijs van de kinderen. Wij hebben een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR).