Toelating en aanmelding

In 2015 zijn vrijwel alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een identiek en transparant toelatingsbeleid. Daarmee is een einde gekomen aan de verschillende regels per stadsdeel, wijk of school. Vanaf nu verloopt het aanmelden voor de basisschool en het verdelen van de beschikbare plaatsen op iedere school op dezelfde manier. Gelijktijdig, geautomatiseerd en volgens identieke regels. 

 

Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid. U kunt uw kind alleen aanmelden door het aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur. Het formulier kunt u hieronder vinden bij downloads. Op pagina informatiemiddagen kunt u zien wanneer de informatiedagen van de Boekmanschool zijn.

 

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool. Wanneer u op schoolwijzer het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u of onze school voor uw kind een voorrangsschoolis.

 

Zij-instromers 

Voor schooljaar 2023-2024 hebben we nog plek voor zij-instromers. Om een zij-instromer aan te melden dient u een formulier in te vullen die u kunt vinden in het rechter menu.