Onze school

Missie & Visie

Samen met ouders, leerlingen en teamleden hebben wij onze visie gevormd. De leerlingen hebben met elkaar gedroomd over hun ideale school tijdens de droomdag.

Missie

Iedere leerling is buitengewoon en verdient daarom buitengewoon onderwijs. Op de Dr. E. Boekmanschool krijgt iedere leerling de mogelijkheid zijn talenten te ontdekken en zich te kunnen verbinden met zichzelf en de maatschappij.

 

Buitengewoon Boekman staat voor onderwijs met uitdagende mogelijkheden in een veilige omgeving. We staan voor divers leren: binnen en buiten de school, met de nadruk op de basisvaardigheden én buitengewone ontdekkingen door onderzoekend te leren in projectmatig onderwijs.

 

Visie

  • Iedere leerling heeft het recht zich te ontwikkelen in een veilige omgeving op basis van wederzijds respect.
  • Vanuit zelfstandigheid en samenwerkend leren sluiten we aan op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We leren van en met elkaar. We leren de leerlingen te participeren in de huidige dynamische samenleving en zich bewust te zijn van hun rol in de maatschappij.
  • We geven de ruimte om op verschillende manieren te leren: met hoofd, hart en handen. We bieden naast kwalitatief goed onderwijs in de basisvaardigheden een breed geïntegreerd aanbod.
  • Het onderzoekend leren middels projecten biedt elke leerling uitdagende mogelijkheden. Het enthousiasmeert de leerlingen, laat ze verbanden leggen, creatief, kritisch en buiten de kaders denken, hun talenten ontwikkelen en hun kennis verbreden.
  • Het bewegend leren heeft een belangrijke plek in ons onderwijs. We promoten een gezonde school. We hebben aandacht voor gezonde voeding, een groene omgeving, frisse lucht, bewegen en sporten.