Onze school

Dr. E. Boekman

De school is vernoemd naar Emanuel Boekman (1889-1940). Hij was de oudste zoon van niet-orthodox Joodse ouders. Vanaf 1921 tot zijn dood in 1940 was hij voor de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) lid van de Amsterdamse gemeenteraad; een aantal jaren als wethouder van onderwijs en kunstzaken. Boekman deed als eerste onderzoek naar kunstbeleid en promoveerde in 1939 op de nog steeds belangwekkende studie 'Overheid en kunst in Nederland'.

 

Missie & Visie

Samen met ouders, leerlingen en teamleden hebben wij onze visie gevormd. De leerlingen hebben met elkaar gedroomd over hun ideale school tijdens de droomdag.

 

Missie

Iedere leerling is buitengewoon en verdient daarom buitengewoon onderwijs. Op de Dr. E. Boekmanschool krijgt iedere leerling de mogelijkheid zijn talenten te ontdekken en zich te kunnen verbinden met zichzelf en de maatschappij.

 

Buitengewoon Boekman staat voor onderwijs met uitdagende mogelijkheden in een veilige omgeving. We staan voor divers leren: binnen en buiten de school, met de nadruk op de basisvaardigheden én buitengewone ontdekkingen door onderzoekend te leren in projectmatig onderwijs.

 

Visie

Onze visie geven wij vorm aan de hand van vijf pijlers:

  1. Veilige omgeving: Iedere leerling heeft het recht zich te ontwikkelen in een veilige omgeving op basis van wederzijds respect.
  2. Hoofd, hart en handen: Wij geven leerlingen de ruimte om op verschillende manieren te leren: met hoofd, hart en handen. We bieden naast kwalitatief goed onderwijs in de basisvaardigheden een breed geïntegreerd aanbod.
  3. Wereldburgerschap: Wij leren leerlingen om vanuit wereldgebeurtenissen en wereldperspectieven, met respect en waardering voor zichzelf en de ander kritisch naar elkaar te luisteren en te spreken.
  4. Onderzoekend leren: Wij zorgen ervoor dat leerlingen plezier hebben in het ontwikkelen van een onderzoekende en nieuwsgierige houding en stimuleren deze houding middels een rijke leeromgeving.
  5. Eigenaarsschap: De leerlingen nemen actief deel aan hun eigen leerproces. Zij leren om zelfstandig te zijn en verantwoordelijkheid te nemen.