Verbouwingsnieuws

De Dr. E. Boekmanschool gaat uitbreiden. Bovenop de gymzaal worden vier lokalen gebouwd. Onderstaand vindt u om de zes weken informatie over het verloop van de verbouwing.
Dinsdag 17 april

 

Stand van zaken:
Het storten van de twee resterende betonnen poeren is drie weken later gestart dan oorspronkelijk gepland. De aannemer heeft de kisten gereed en heeft de wapening ingemeten. De vertraging betekend dat alle andere werkzaamheden ook drie weken zijn verschoven en dat we de afgelopen vier weken niet veel zijn opgeschoten. 

De komende 6 weken:
Deze en de komende week, week 17, worden de betonnen poeren voorzien van wapening en wordt het beton gestort. De geluidsoverlast is naar verwachting redelijk bescheiden. Het betreft m.n. de transporten van de stalen wapening en het beton.

Het is de bedoeling dat op maandag week 18 gestart wordt met het slopen van een groot deel van de paarse muur (het deel dat daadwerkelijk de muur vormt van de gymzaal blijft gespaard). Dit duurt ongeveer twee weken. Er wordt gewerkt met elektrische apparaten, en zwaar materieel. Er zal sprake zijn van enige geluidsoverlast. 

Als alles goed gaat, wordt er in week 20 gestart met het monteren van de stalen constructie van de uitbreiding. Op de bouwplaats zal een kraan geplaatst worden en er zullen een aantal staal transporten plaatsvinden. De verschillende staalelementen worden in het werk gebout. Dit wordt gedaan met behulp van elektrische apparaten. De geluidproductie hiervan is goed hoorbaar. 

Naar verwachting duurt de totale montage van het staal circa 6 weken.