Agenda

3 juni 2020
"Groep" 2 naar school
Alle klassen zijn verdeeld in twee groepen. Vandaag gaat groep 2 naar school.
4 juni 2020
"Groep" 1 naar school
Alle klassen zijn verdeeld in twee groepen. Vandaag gaat groep 1 naar school.
5 juni 2020
"Groep" 2 naar school
Alle klassen zijn verdeeld in twee groepen. Vandaag gaat groep 2 naar school.
9 t/m 20 juni 2020
Cito E
10 juni 2020
Inleveren thuis-evaluatieformulier
16 juni 2020
MR
Van 16.00 tot 17.00.
22 juni t/m 2 juli 2020
Eindgesprek
23 juni 2020
Uitwisseling, 9.45-10.30
25 juni 2020
Uitwisseling, 9.45-10.30
30 juni 2020
Musical en afscheid groep 8
2 juli 2020
Start zomervakantie
Van 15.15 tot 16.00.
3 juli t/m 16 augustus 2020
Zomervakantie
3 juli 2020
lesvrije dag