Agenda

31 januari t/m 4 februari 2022
Adviesgesprekken groep 8
1 februari 2022
MR
Van 17.30 tot 19.30.
5 februari 2022
Informatieochtend
Van 12.00 tot 13.00.
14 t/m 18 februari 2022
Lesvrije week, leerlingen vrij
21 t/m 25 februari 2022
Voorjaarsvakantie
28 februari 2022
Rapport mee
28 februari t/m 4 maart 2022
Rapport gesprekken
28 februari 2022
Informatieochtend 09.15-10.00
16 maart 2022
Studiedag, leerlingen vrij
25 maart 2022
Informatieochtend 09.15-10.00
29 maart 2022
Thema-avond
29 maart 2022
Schoolfotograaf
31 maart 2022
Schoolfotograaf
4 april 2022
Theoretisch verkeersexamen groep 7
11 t/m 14 april 2022
Tussenmeting
11 april 2022
Informatieochtend 09.15-10.00
13 april 2022
Cultuurochtend
15 april 2022
Goede Vrijdag, leerlingen vrij
18 april 2022
Tweede Paasdag
25 april t/m 6 mei 2022
Meivakantie
17 mei 2022
MR
Van 17.30 tot 19.30.
18 mei 2022
Sportdag 6 t/m 8
21 mei 2022
Informatieochtend
Van 12.00 tot 13.00.
26 mei 2022
Hemelvaartsdag
27 mei 2022
Lesvrije dag, leerlingen vrij
30 mei t/m 3 juni 2022
Cito eind
1 juni 2022
Sportdag groepen 3 t/m 5
6 juni 2022
2e Pinksterdag
10 juni 2022
Informatieochtend 09.15-10.00
13 t/m 17 juni 2022
Lesvrije week, leerlingen vrij
17 juni 2022
Kunstschooldag 2022 - groepen 8
20 juni 2022
Rapport mee
20 t/m 24 juni 2022
Rapport gesprekken
15 juli 2022
Start zomervakantie 15.15 uur
16 juli t/m 28 augustus 2022
Zomervakantie