Toelatingsbeleid zij-instromers

Wanneer uw kind op dit moment op een andere school staat ingeschreven en les volgt maar wil overstappen naar de Dr. E. Boekmanschool, kunt u een verzoek tot 'zij-instroom' indienen. Om uw kind als zij-instromer te kunnen voordragen, verzoeken wij u om onderstaand formulier in te vullen. We zullen dan nagaan of er plek is in de groep. Indien dat niet het geval is kunnen we uw verzoek helaas niet in behandeling nemen. U krijgt hierover in dat geval zo spoedig mogelijk bericht.
Als er wél plek is, gaan we onderzoeken of we kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Om dat vast te kunnen stellen moeten we met de school van herkomst over de onderwijsbehoeften van uw kind kunnen spreken. Daarom vragen wij via onderstaand formulier uw toestemming om het volledige leerlingdossier van uw kind in te mogen zien.

 

Indien we op basis van ons onderzoek tot de conclusie komen dat we uw kind kunnen plaatsen, melden wij u dat binnen 6 tot 10 weken. We maken daarna verdere afspraken met u.

 

Wanneer de conclusie van het onderzoek is dat we uw kind niet kunnen plaatsen omdat we niet kunnen voorzien in zijn/haar onderwijsbehoefte, krijgt u daarvan schriftelijk bericht binnen 6 tot 10 weken. In dat bericht wordt ons besluit onderbouwd. Wij hebben vervolgens de (zorg)plicht om een school te vinden die uw kind wel kan plaatsen.

Invoer:

dhr. / mevr *
Achternaam *
Straat en huisnummer *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoonnummer *
Emailadres (wordt niet gebruikt voor ongevraagde mailings) *
Voornaam kind *
Achternaam kind *
Geboortedatum kind *
Hoe identificeert u uw kind *
Naam huidige school van uw kind *
Huidige groep van uw kind *
Op welke andere school/scholen heeft u uw kind aangemeld *
Ik geef toestemming voor het opvragen en bespreken van het volledige leerlingdossier bij/met de huidige school* *
*(zonder deze toestemming kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen)
De huidige school is op de hoogte van een mogelijke overstap *
Reden voor overstap *
Heeft uw kind speciale onderwijsbehoeften, zo ja wat zijn die? *
* Verplichte velden