Verbouwingsnieuws

De Dr.E.Boekmanschool gaat uitbreiden. Bovenop de gymzaal worden vier lokalen gebouwd. Onderstaand vindt u om de vier weken informatie over het verloop van de verbouwing.
In week 7 gaat de verbouwing écht beginnen. Eindelijk! Er worden dan voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding en onder andere de sloop van de paarse muur. Vanaf dat moment gaat de gymzaal dicht. Na de voorjaarsvakantie (week 10) wordt er volgens een nieuw rooster gegymd. De groepen 5 t/m 8 gaan één keer per week naar een andere locatie, in de Tweede Oosterparkstraat. De groepen 3 en 4 krijgen twee keer per week gymles in de speelzaal. Vanaf week 10 komen er bouwhekken op het schoolplein te staan, om de bouwplaats op een veilige manier af te zetten.